Anunt

"Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României"

Fonduri UE

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Finantare

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara 2

Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii Domeniul major de intervenție 2.1: Tranziția de la școală la o viață activă

Responsabilitate în pregătirea viitorului profesional

Investește în oameni !
Cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin:
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2: Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii
Domeniul major de intervenție 2.1: Tranziția de la școală la o viață activă
Număr de identificare proiect : POSDRU/161/2.1/G/138590

Obiectivul general - Facilitarea tranziției de la școală la viața activă a elevilor de clasa a VIII-a, în special a celor proveniți din familii defavorizate, din patru comune din județele Iași (Motca, Mironeasa si Miroslovesti) și Neamț (Vinatori-Neamt), prin furnizarea serviciilor de informare, consiliere și orientare educativ-profesională și motivare pentru susținerea traseului educativ profesional.

Obiective specifice

Crestere grad conștientizare

Creșterea gradului de conștientizare a 1.500 de persoane din mediul rural (elevi, părinți, tutori, cadre didactice) din patru comune din județele Iași

Asigurare sprijin pentru decizii potrivite

Asigurarea sprijinului necesar pentru un numar de 287 elevi de clasa a VIII, pentru ca aceștia să adopte deciziile potrivite și să intreprindă demersu

Identificarea vocației

Îmbunătățirea capacitații de identificare a vocației și de alegere a parcursului educativ-profesional, pentru elevii de clasa a VIII-a din patru comun

Motivarea elevilor

Motivarea elevilor din clasa a VIII-a pentru urmarea pas cu pas a  traseului profesional stabilit în urma activitaților de  consiliere și orientare ed

Obiective Orizontale

Egalitate de şanse

Principiile egalitații de șanse, a nediscriminării, a egalitații de gen, sunt și vor fi respectate în toate stadiile de derulare a proiectului. Astfel

Dezvoltare durabilă

Prezentul proiect, urmăraște respectarea principiului dezvoltării durabile, obiectivele și activițățile propuse contribuind în viitorul mediu și indep

Inovare şi TIC

Concordanța proiectului cu obiectivul orizontal “Inovare și TIC” se evidențiază prin intermediul utilizării tehnologiei informatice și de comunicare,

Îmbătrânire activă

Proiectul promovează acțiuni de “îmbătranire activă” atât în faza de organizare – incluzand în echipa de proiect persoane de diferite vârste, cu compe

Mergi sus

Activitati propuse proiect

 • Managementul Proiectului

  Constă în organizarea și coordonarea întregii activități, monitorizarea, evaluarea și raportarea, cu efectuarea procedurilor financiar-contabile, juridic-administrative și de management.
 • Promovarea Proiectului

  Realizarea planului de promovare și diseminare a proiectului. Elaborarea materialelor de informare și promovare. Vor fi elaborate și tipărite 1.500 flyere, 1.500 pliante, 50 afișe, 60 mape de prezentare, 4 bannere și vor fi elaborate și transmise către mass-media 10 comunicate de presă.
 • Inființarea a patru Centre de Informare - CIOCEPEG

  Inființarea și asigurarea funcționării a 4 Centre de Informare, Orientare si Consiliere Educativ-Profesională pentru Elevii din anul terminal al ciclului Gimnazial (CIOCEPEG). Centrele vor funcționa în cele 4 școli gimnaziale din cele 4 comune implicate în proiect.
 • Înscriere beneficiari și organizarea serviciilor

  Elaborare materiale didactice pentru informare. Vor fi elaboarate două publicații: Suport de informare pentru elevii din clasele a VIII-a cu privire la parcursul educativ-profesional, cu urmatoarele tematici: Organizarea sistemul de invățămant liceal, profesional și universitar din România, Modalitatea de admitere în clasa a IX a și importanța alegerii liceului potrivit, Mobilitatea educatională în UE, Relationarea traseu educativ-traseu profesional, respectiv Ghidul tranziției de la școală la viața activa, ce va conține urmatoarele tematici: Alegerea profesiei = începutul vieții de cetătean activ, Vârsta legala de muncă în România și UE; Importanța nivelului educațional pentru ocuparea unui loc de muncă bine plătit; Importanța stagiilor de practică și a Internship-ului; Cele mai solicitate profesii de pe piata muncii din UE și nivelul de studii solicitat etc.
 • Efecturea vizitelor de studiu la agenți economici

  În baza rezultatelor obținute din interpretarea chestionarelor și a celorlalte instrumente utilizate în activitatea de consiliere și orientare profesională, vor fi selectate 10 domenii de activitate aflate în top-ul preferintelor elevilor în ceea ce priveste profesiile dorite. În acest context, va fi elaborată o bază de date cu agenti economici activi și de succes în domeniile identificate. Vor fi avute in vedere cu precadere firme din județele Iași si Neamț, din localitațile apropiate comunelor în care se derulează proiectul, însă, în funcție de domeniile de activitate rezultate ca situându-se în top-ul preferințelor elevilor, pot fi avute în vedere și firme din alte județe. În urma efectuării contactelor cu un numar consistent de agenti economici, vor fi selectate firmele care iși vor arăta disponibilitatea de a primi în vizită grupuri de copii insoțiți de 3 membri ai echipei de implementare, în vederea prezentarii diverselor aspecte legate de funcționarea firmelor.
 • Realizarea studiului „Pas cu pas pentru cariera mea!”

  Realizarea studiului "Pas cu pas pentru cariera mea!", care va identifica abilitațile și optiunile inițiale de carieră identificate la membrii grupului țintă și opțiunile finale rezultate în urma informarii, consilierii, orientarii profesionale și vizitelor la agenți economici, cu accent pe soluții și propuneri de înlăturare a factorilor ce duc la eșecul în alegerea carierei profesionale.

Noutati

 • La finalizarea proiectului, în cadrul conferinței de diseminare a rezultatelor se va promova modalitatea în care se va asigura continuitatea rezultatelor, sustenabilitatea proiectului, așa cum prevede tema orizontală a DMI 2.1 - Tranziția de la școală la viața activă - în Documentul Cadru de Implementare POSDRU 2007-2013.
  Elena, Manager Proiect
 • Prin intermediul campaniei de informare și constientizare adresate persoanelor din mediul rural, proiectul crează factorul motivational pentru atragerea grupului țintă, în viitorul mediu, în activitați altele decat cele specifice agriculturii de subzistență.
  Elena, Manager Proiect
 • Considerăm că  proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice axei prioritare 2, DMI 2.1- „Tranziția de la școală la viața activă” prin furnizarea unui set de servicii adaptate nevoilor educationale specifice elevilor de clasa a VIII-a, aflați în etapa de finalizare a ciclului de învătamânt gimnazial, elevi care formeaza grupul țintă.
  Elena, Manager Proiect
 • Prin proiect se implementează un set de activitați conexe cum ar fi: informarea efectuată la clasă si adaptată tematicii tranziției de la școală la viața activă, consilierea și orientarea educativ profesională adaptată nevoilor particulare ale grupului țintă, vizite de studiu la agenti economici pentru susținerea și motivarea grupului țintă, campanie de informare pentru constientizarea alegerii corecte a traseului profesional.
  Elena , Manager Proiect

 • Numărul beneficiarilor serviciilor de consiliere în carieră
  PrognozatRealizat
  287287 - Realizat
 • Numărul de studii, analize, rapoarte, strategii – tranziţia de la şcoală la viaţa activă
  PrognozatRealizat
  11 - Studiu Sociologic - Realizat
 • Persoane care au beneficiat de consiliere/orientare şi au continuat studiile – tranziţia de la şcoală la viaţa activă
  PrognozatRealizat
  230248


  Ponderea elevilor/studentilor sprijiniti in tranzitia de la scoala la viata active care au obtinut un loc de munca sau au participat active la cursuri ulterioare
  PrognozatRealizat
  80%86%