Data:Ianuarie 03, 2012

Dezvoltare durabilă

Prezentul proiect, urmăraște respectarea principiului dezvoltării durabile, obiectivele și activițățile propuse contribuind în viitorul mediu și indepărtat la dezvoltare economică echilibrată și echitabilă, asigurand o rată ridicată de ocupare, coeziune socială și incluziune socială, precum și la proțectia mediului.

Finalitatea proiectului este aceea de a contribui la rată de ocupare prin intermediul incluziunii sociale, favorizand includerea în sistemul productiv, în viitorul apropiat și mediu, a tinerilor care în anul școlar 2014-2015 incheie ciclul gimnazial de învatamant și care și vor alege corect parcursul educativ-profesional.