Data:Ianuarie 04, 2012

Egalitate de şanse

Principiile egalitații de șanse, a nediscriminării, a egalitații de gen, sunt și vor fi respectate în toate stadiile de derulare a proiectului. Astfel, în selectarea persoanelor care alcătuiesc echipa de lucru atât managerială cat și tehnică, precum și în cadrul grupului țintă, nu există /nu vor exista discriminari legate de sex, rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, orientare sexuală, varstă, handicapuri, boli cronice necontagioase, infectare HIV. Persoanele care formează echipa proiectului au fost  selectate în funcție de profesionalism – CV , respectând drepturile și libertatile fundamentale, fară impuneri sau constrangeri legate de orientari politice sau sociale. În cadrul echipei de proiect au fost angajate persoane femei pe functiile de manager proiect, asistent manager proiect, responsabil financiar, responsabili monitorizare, coordonatori centru CIOCEPEG, expert informare și promovare proiect, secretar, responsabil SSM și bărbati pe funcțiile de Expert Tehnic, Consilier Juridic , coordonatori centru CIOCEPEG, responsabil monitorizare, secretar astfel respectandu-se obiectivul “Sprijinirea accesului egal al femeilor și bărbatilor pe piata muncii” asa cum este descris în Strategia Natională pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati. Iar lucrul cel mai important îl reprezintă faptul ca în proiect vor fi incluși 287 elevi ( 136 femei și 151 barbati) de clasa a VIII-a din cele patru scoli avute în vedere, fara a se face vreo discriminare pe baza de etnie, rasă sau religie.