Data:Ianuarie 03, 2012

Îmbătrânire activă

Proiectul promovează acțiuni de “îmbătranire activă” atât în faza de organizare – incluzand în echipa de proiect persoane de diferite vârste, cu competente diferite – cât și în faza de realizare, prevăzând o componenta mixtă a echipelor CIOCEPEG experiența în domeniul educației a persoanelor vârstnice , fiind valorizată astfel.Acest obiectiv include condiții de muncă mai bune pe tot parcursul vieții, un mediu de muncă sănatos și un stimulent adecvat pentru muncă, descurajand astfel pensionarea anticipată.