Data:Ianuarie 03, 2012

Inovare şi TIC

Concordanța proiectului cu obiectivul orizontal “Inovare și TIC” se evidențiază prin intermediul utilizării tehnologiei informatice și de comunicare, cu finalitatea de a-i mari utilizarea și răspandirea atât în cadrul grupului țintă, cât si printre persoanele implicate în implementarea activităților.

Accesul la TIC la nivelul echipei de implementare, pagina WEB. Prin serviciile de informare va fi promovată utilizarea TIC în vederea obținerii de informații depre piața muncii.